Nytt klubbhus og nye brygger

Vi har hatt en begivenhetsrik 2023 sesong i Løkkevika, med 1/2-ton NM som årets sportslige høydepunkt, og 125 deltagende barn på Sjøcamp som årets rekrutteringshøydepunkt. Parallelt med de synlige aktivitetene har det blitt, og blir fortsatt, fortløpende gjennomført reparasjoner og vedlikehold på anlegget og Seilerhytta, i tillegg til styrearbeid og arrangør aktiviteter. Det jobbes mye med fornyelsesprosjektet av brygger og klubbhus som fortsetter utover også vinteren.

Vi har nå kommet til et veiskille når det gjelder Seilerhytta. Seilerhytta har vært med oss lenge, men den er fra en annen tid, og den er meget slitt. I tillegg har seilsporten gått fra å være en idrett for de mer privilegerte til å være en idrett for folk flest. Dette er ikke unikt for verken Sarpsborg seilforening eller de andre 110 seilforeningene i Norge, men også flere andre typer idretter har beveget seg fra eksklusivitet til tilgjengelighet for flest mulig, og dette er en positiv utvikling for idretten. Denne utviklingen i seilsporten har følgelig endret behovet for, og bruken av, seilerhytter og klubbhus. Store festlige arrangementer, eller utleie av festlokaler, er ikke kjernevirksomheten til en idrettsforening, selv om det sosiale i en idrettsforening godt kan inneholde noen lystige lag ved gitte anledninger. Behovet har altså endret seg med tiden.

I dagens tidsånd skal seilsporten og seilerne stå i sentrum og deres behov skal prioriteres, i tillegg til at barn og unges idrettsaktiviteter har fått større fokus fra samfunnet forøvrig. Da blir ønsket utforming, og plassering, av klubbhus annerledes enn hva som er tilfelle med dagens seilerhytte. Det ønskes enkel tilgang til oppholdsrom og en enkel moderne kjøkkenløsning, i tillegg til gode garderober og toaletter som er tilgjengelig for kursdeltagere, medlemmer og leietagere av båtplasser. Bedre tilgang og bedre fasiliteter for barn og unge som lærer seg seiling og sjøliv, og gode arbeidsforhold for styret, komiteer, trenere, arrangører og dommere er det som er målet. Mindre og mer moderne lokaler, som gir lavere energibruk og enklere drift og vedlikehold, og bedre tilgang og fasiliteter for bevegelseshemmede både på bryggene og i klubbhuset er et krav. Området er også tenkt skal være vel så tilgjengelig for allmenheten, herunder fastboende og hytteboere, som det er i dag.

Vi har nå i november 2023, i samarbeide med fylket og kommunen, funnet en plass for vårt bryggeanlegg og vårt nye klubbhus i både kystsoneplanen og i nylig vedtatt reguleringsplan. I forbindelse med den nye reguleringsplanen er det tenkt at nødvendig utskifting av B-Brygga (Jollebrygga) og C-Brygga skjer ved at vi vrir anlegget 90 grader og får ytterste del som bølgebryter/gjestebrygger. Denne utskiftingen er planlagt primært gjennomført til 2024 sesongen. Bildet under er kun et skisseforslag som verken er målsatt, revidert eller godkjent. Klubbhuset i skissen er satt på omtrentlig riktig plass for å vise hvordan det kan bli med denne typen bygg. Den endelige løsningen for klubbhuset er ikke ferdig tegnet og plassert i terrenget enda.

Under sees en enkel kartskisse for nye brygger og nytt klubbhus.

Ingenting skjer uten at noen starter og gjennomfører prosjekter. Vi har offisielt jobbet med dette prosjektet siden 2017, men ideen har internt i foreningen brukt tiden fra 2008 til 2017 på å modnes før vi fikk på plass en prosjektgruppe. Prosjektgruppas medlemmer i 2023 finner du i menyen over.