Ny Bryggekomite!

Sarpsborg Seilforening vil nedsette bryggekomite – vil du være med å påvirke fordeling av bryggeplasser i nytt anlegg?

For å sikre en rettferdig fordeling av båtplasser i nytt bryggeanlegg vil styret i Sarpsborg Seilforening nedsette en egen bryggekomite. Komiteen vil bestå av 2 representanter fra styret og i tillegg ønskes inntil 3 medlemmer å delta.

Komiteen får i oppgave å foreslå prinsipper/forslag til hvordan plasser skal fordeles. Viktig føring for arbeidet er foreningens bryggevedtekter. Komiteen skal levere sin anbefaling til styret innen utgangen av året.

Vil du være med? Meld din interesse innen 1. juli 2024 til post@sarpsborg-seilforening.no