Innkalling til Årsmøte i Sarpsborg Seilforening 2022

Dato:    Onsdag 2. mars 2022

Tid:        19:00

Sted:     Seilerhytta, Løkkevika

Saker:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder

3. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

4. Valg av tellekorps

5. Behandling av årsberetning

6. Behandle regnskap i revidert stand

7. Behandle innkomne forslag og saker

8. Fastsette medlemskontingent

9. Vedta budsjett

10. Valg

Vel møtt!