Innkalling til ekstarordinært årsmøte

Dato: Mandag 25. oktober 2021

Tid: 18:30

Sted: Seilerhytta, Løkkevika

Saker: Fremdrift regulering brygger og klubbhus

  • Konstituering
  • Bakgrunn regulering
  • Utvidet areal
  • Informasjon og diskusjon
  • Forslag vedtak – regulering
  • Forslag vedtak – utvidelse areal

Medlemmer får tilsendt fullstendig saksliste med utfyllende informasjon pr e-post

Innkallingen kan også ettersendes på forespørsel til styreleder, Espen Kamperhaug; e-post: espen@kamperhaug.com

Vel Møtt!