Årsmøte

Tid: Onsdag 26. februar 2020 kl 1900

Sted: Seilerhytta, Løkkevika.      

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen, sakliste.

3. Valg av møteleder samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandling av årsmelding.

5. Behandle regnskap i revidert stand. 5

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett

9. Valg

10. Behandle organisasjonsplan

Vedlagte årsmelding inneholder informasjon knyttet til de enkelte punktene på sakslisten.